حساب کاربری

لطفا از حروف a-z,A-Z,0-9 استفاده نمایید - حداقل 5 کاراکتر

حداقل 8 کاراکتر

داروی ترکیبی و ساختنی

دارو ترکیبی یک ترکیب ثابت دوز دارویی است که شامل دو یا چند ماده دارویی فعال است که در یک فرم دوز واحد ترکیب شده است که در دوزهای ثابت تولید و توزیع می شود.این فرآیند توسط یک داروساز اتفاق می افتد که بنا به توصیه پزشک مربوطه ترکیب دارو را با دوز های مشخص انجم می دهد.

واژه هایی مانند “دارو ترکیبی” یا “دارو ترکیبی دارویی” می تواند برای یک محصول دارویی رایج باشد ، اگرچه دومی دقیق تر است زیرا دارو ها از ترکیب دارو اتفاق می افتدو سبب می شود که محصولی جدید با دوز جدید حاصل شود.

و همچنین باید از واژه “محصول ترکیبی” در زمینه های پزشکی متمایز باشد، که بدون مشخص شدن بیشتر می تواند به محصولاتی متشکل از انواع مختلفی از محصولات پزشکی مانند ترکیبات دستگاه / دارو در مقایسه با ترکیبات دارویی / دارویی اشاره کند.

گاهی موارد محصول ترکیبی دارو با دارو توسط دستگاه خاصی ممکن است نزد خاطب تصویر گردد که خوب در این مقاله هدف ما توضیح داروهای ساختنی توسط داروسازان و یا داروی ترکیبی است.

توجه داشته باشید که هنگامی که ترکیب دارو (دوز ثابت یا غیر ثابت) یک قرص (یعنی یک قرص یا کپسول) است، پس از آن نیز یک نوع ” پلیپیل ” یا combopill است.

 

در ابتدا داروهای ترکیبی ، دارویی ثابت با هدف  استفاده مشابه با همان دوز دارویی تولید شدند.زیرا تکثیر بیماری مشابه با همان داروی ترکیبی صورت گرفت .

اما این تبدیل به یک داروی استاندارد شد و ماننددیگر دارو ها طبقه بندی شد. در حال حاضر در برخی از بیماران دوز متفاوتی مورد نیاز است.

به طور مثال در بیماران پوستی داروهای ترکیبی و ساختنی بر اساس محیط پوست که توسط بیماری احاطه شده تجویز می شود. و همین امر باعث این می شود که یک داروی ترکیبی و ساختنی برای فرد دیگری با همان تشابهاتظاهری بیمار یکسان و مورد استفاده نباشد، و این امر باید توسط پزشک صورت بگیرد.

 

مزایای داروی ساختنی وترکیبی:

در درجه اول این یک ترکیب سفارشی است اگر بخواهم با مثال برای شما بازگو کنم به این شکل است که شما برای خرید لباس به فروشگاهی مراجعه میکنید و از سایز های استاندارد استفاده می کنید اما باز هم لباس فیتتن شما نیست در شرایی که شما پارچه را به خیاط بسپارید خیاط بصورت سفارشی فقط روی سایز شما کار میکند در نتیجه لباس مورد نظر مطلوب شما میشود.

بت این مثال متوجه می شویم که یک دارو بصورت استاندارد مشخصات لازم را برای بهبود بیماری ما دارد اما وقتی دارویی برای ما بصورت اختصاصی ساخته میشود قطعا نتیجه مطلوب تری را می دهد.

داروهای ترکیبی و ساختنی
داروهای ترکیبی و ساختنی

داروی اختصاصی و ترکیبی و ساختنی دوز مناسب تری را به بدن بیمار میرساند.

توانایی ترکیب عناصر داروهایی مانند فارماکوکینتیک ها ، اثرات نامطلوب دارد که ممکن است برای دوزهای نسبی در یک محصول مشخص شده باشد، ارائه نماید، در مقایسه با زمانی که به عناصرهر یک از داروها به صورت جداگانه نگاه شود، یک نمای کلی ساده تر را تشکیل می دهند. چنین ترکیبی همچنین می تواند اثرات ناشی از تعامل بین داروهای فردی را که ممکن است در عناصر سلولی فردی حذف شود، شامل می شود.

از آنجا که دارو های ترکیبی  توسط تنظیمات سازمان ها (مانند اداره غذا و دارو در ایالات متحده) مورد بازبینی قرار می گیرند، مواد فعال موجود در آن بعید است که اثرات متقابل داروها را با یکدیگر روبرو کنند. با این حال، داروهای ساختنی  ممکن است با مواد دیگری که بیمار در حال مصرف است، تعامل داشته باشد، بنابراین احتیاط های پزشکی و دارویی معمولی در برابر تعاملات دارویی یا داروهای DDI ضروری است.

داروهای ساختنی ممکن است توسط یک شرکت داروسازی به عنوان راهی برای تأمین حقوق مالکیت و قابلیت فروش محصول یک محصول توسعه یابد. از آنجا که دارو های ترکیبی  ممکن است توسط اختراعات محافظت شوند، یک شرکت ممکن است حقوق منحصر به فرد برای فروش یک داروی خاص یا فرمول آن را به دست آورد، هر چند مواد فعال فعال و بسیاری از استفاده از آنها در درمان ممکن است حق ثبت اختراع.

 

معایب داروی ساختنی وترکیبی

ممکن است یک داروی ترکیبی موجود با داروهای مناسب و یا در مناسب ترین قدرتهای مرتبط با یک بیمار معین وجود نداشته باشد که می تواند برخی از بیماران دریافت بیش از حد یک ماده و دیگران را بیش از حد آسیب برساند.

به عنوان یادداشت AAO که داروهای ترکیبی  “محدود کردن توانایی پزشکان برای سفارشی کردن دوز رژیم”.

در چنین مواردی امکان جایگزینی ، استفاده از پولیپ های سفارشی ساخته شده توسط یک داروساز ترکیبی بر اساس یک نسخه است.

( ترکیب دارویی این است که آماده سازی داروهای فردی برای بیماران فردی است که می توانند با پلی فاکتوری کمک کنند.)

اگر یک واکنش نامطلوب دارو از استفاده از یک FDC اتفاق بیفتد ممکن است دشوار باشد که عنصر فعال ایجاد کننده واکنش را شناسایی کند. این مشکل ممکن است با شروع داروها به صورت جداگانه و نظارت بر واکنش ها کاهش یابد و پس از آن تغییری در داروی ترکیبی  صورت نگیرد (البته فرض بر این است که این عامل فعال باعث مشکل می شود).

 

ترجمه شده توسط داروخانه صدیق

منبع

t.itmavara

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/sedighda/public_html/wp-content/themes/mweb-digiland-pro/includes/mweb_core/mweb_query.php on line 132
دیدگاه کاربران 2 دیدگاه
ارسال دیدگاه
X