خمیر دندان سنسوداین سفید کننده پرونامل

30,000 تومان

– مناسب برای دندان های حساس
– مراقبت از مینای دندان در مقابل اسید های مصرفی روزانه

موجود در انبار