سرشار از روی ، منیزیم، آهن
ویتامینهای خانواده B
محافظت از پوست در مقابل خشکی
رطوبت رسان طبیعی
حفظ نرمی و لطافت پوست