پدپاشنه پلی یورتان

20,000 تومان

برای خار پاشنه (Plantar Facitis)
پاشنه درد ناشی از فشار نامتناسب وزن بدن روی استخوان پاشنه

موجود در انبار